ΑΚΤΙΝΑ Ι και ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Η Ρόκας Δικηγορική Εταιρία προσφέρει δύο καινοτόμα Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων με τη μορφή e-learning, σε συνεργασία με την εταιρία Compact A.E. η οποία εξειδικεύεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και ανέλαβε την ηλεκτρονική και τεχνολογική διαμόρφωση των σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΕΕ 181/28.01.2021).

Download: Seminars_Insurance_Intermediaries

Contact details

General Enquiries

Use the general enquiries contact form and we will contact you.

Looking for a specific office?

View all offices of the ROKAS network.

Looking for a specific person?

View the people of the ROKAS network.

Looking for career opportunities?

View the careers page.