Λειτουργία ΣτΕ μετά την δημοσίευση της Κ.Υ.Α. 6877/29-1-2021

Μετά την δημοσίευση της Κ.Υ.Α. 6877/29-1-2021 (Β’ 341), το Συμβούλιο της Επικρατείας επανέρχεται σε κανονικό καθεστώς συζητήσεως των υποθέσεων. Ειδικότερα, οι υποθέσεις που δηλώνονται προς συζήτηση συζητούνται χωρίς να απαιτείται πλέον η υποβολή δηλώσεων από όλους τους διαδίκους.

Επιπλέον, έπαυσε η αναστολή των προθεσμιών, νόμιμων και δικαστικών, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά την λήξη της αναστολής οι εν λόγω προθεσμίες συνεχίζουν να τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη προθεσμία.

Εξακολουθεί η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, δηλ. ο μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων στις αίθουσες συνεδριάσεων ανέρχεται σε 15 και τουλάχιστον 1,5 μ. απόσταση μεταξύ τους. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Contact details

General Enquiries

Use the general enquiries contact form and we will contact you.

Looking for a specific office?

View all offices of the ROKAS network.

Looking for a specific person?

View the people of the ROKAS network.

Looking for career opportunities?

View the careers page.