Δικαστήρια - Αναστολή λειτουργίας και κορωνοϊός

Στο συνημμένο ενημερωτικό θα βρείτε πληροφορίες για την παράταση της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, τις εξαιρέσεις - επιτρεπόμενες λειτουργίες, τα σχετικά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για τις δικαστικές (ως και συναφείς, λ.χ. υποθηκοφυλακεία, κτηματολόγιο) υπηρεσίες που ανοίγουν, κ.α.

Contact details

General Enquiries

Use the general enquiries contact form and we will contact you.

Looking for a specific office?

View all offices of the ROKAS network.

Looking for a specific person?

View the people of the ROKAS network.

Looking for career opportunities?

View the careers page.